Cementna restauracija

Prednost krunica fiksiranih cementom uključuje pasivno uklapanje krunice implantata, izbegavajući prenos stresa na implantate, odlične setetske rezultate i idealan dizajn. Nepromenjeni ovir abtamenta omogućava upotrebu konvencionalnih postupaka ugradnje krune i mosta.

Osim toga, cementnom restauracijom se popunjava mikro-razmak između abtamenta i krune implantata, sprečavajući bakterijske ostatke da prodru u unutrašnji prostor.

Cementni abtamenti

MIS nudi paletu nosača koji omogućuju precizno poravnanje i postavljanje krune, istovremeno zadržavajući estetiku u pogledu položaja krunice. Postoje i opcije za korekciju uglova koje omogućavaju kompenzaciju anatomskih odstupanja u prednjem delu, ili u slučaju mehaničkih problema koji mogu nastati kao rezultat postavljanja implantata pod uglom.

CPK – Kompletna protetska oprema

MIS CPK omogućava potpunu proceduru restauracije: uzimanje otisaka zatvorenog ležišta, privremena i konačna restauracija, bez ugrožavanja ili narušavanja interfejsa implantat – abtament. Abtament se instalira jednom u implantat, više se ne uklanja i koristi se u završnoj restauraciji. Ovo se preporučuje u slučaju individualnih ili višestruke ugradnje implantata koji ne zahtevaju korekciju uglova.

Pasivno uklapanje.

Nema prenosa stresa na implantat.

Odlični estetski rezultati.

Tehničke informacije

Ukošena linija za precizno poravnanje.

Opcije za korekciju ugla.

Popunjavanje mikro-razmaka između krunica implantata.

Sirovina:

Ti-6Al-4V ELI (Klasa 23)
Odlična čvrstoća otporna na zamor materijala
Nizak modul elastičnosti

VK-CPK61
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: V3, C1,
Ø5,5mm, D1mm, V6mm

VK-CPK62
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: V3, C1
Ø5,5mm, D2mm, V6mm

VK-CPK63
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: V3, C1
Ø5,5mm, D3mm, V6mm

VK-CPK64
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: V3, C1
Ø5,5mm, D4mm, V6mm

VK-CPK81
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: V3, C1
Ø5,5mm, D1mm, V8mm

VK-CPK82
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: V3, C1
Ø5,5mm, D2mm, V8mm

VK-CPK83
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: V3, C1
Ø5,5mm, D3mm, V8mm

VK-CPK84
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: V3, C1
Ø5,5mm, D4mm, V8mm

CK-CPK44
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: V3, C1
Ø4,8mm, D4mm, V4mm

CK-CPK61
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: V3, C1
Ø4,8mm, D1mm, V6mm

CK-CPK62
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: V3, C1
Ø4,8mm, D2mm, V6mm

CK-CPK63
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: V3, C1
Ø4,8mm, D3mm, V6mm

CK-CPK64
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: V3, C1
Ø4,8mm, D4mm, V6mm

CK-CPK81
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: V3, C1
Ø4,8mm, D1mm, V8mm

CK-CPK82
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: V3, C1
Ø4,8mm, D2mm, V8mm

CK-CPK83
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: V3, C1
Ø4,8mm, D3mm, V8mm

CK-CPK84
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: V3, C1
Ø4,8mm, D4mm, V8mm

CK-NPK44
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: C1
Ø4mm, D4mm, V4mm

CK-NPK61
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: C1
Ø4mm, D1mm, V6mm

CK-NPK62
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: C1
Ø4mm, D2mm, V6mm

CK-NPK63
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: C1
Ø4mm, D3mm, V6mm

CK-NPK64
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: C1
Ø4mm, D4mm, V6mm

CK-WPK61
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: C1
Ø5,5mm, D1mm, V6mm

CK-WPK62
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: C1
Ø5mm, D2mm, V6mm

CK-WPK63
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: C1
Ø5,5mm, D3mm, V6mm

CK-WPK64
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: C1
Ø5,5mm, D4mm, V6mm

MK-CPC62
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: M4, SEVEN
Ø4,8mm, D2mm, V6mm

MK-CPC63
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: M4, SEVEN
Ø4,8mm, D3mm, V6mm

MK-CPC64
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: M4, SEVEN
Ø4,8mm, D4mm, V6mm

MK-NPC62
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: M4, SEVEN
Ø4mm, D2mm, V6mm

MK-NPC63
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: M4, SEVEN
Ø4mm, D3mm, V6mm

MK-NPC64
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: M4, SEVEN
Ø4mm, D4mm, V6mm

MK-WPC62
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: M4, SEVEN
Ø5,5mm, D2mm, V6mm

MK-WPC63
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: M4, SEVEN
Ø5,5mm, D3mm, V6mm

MK-WPC64
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: M4, SEVEN
Ø5,5mm, D4mm, V6mm

VK-NPK44
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: V3
Ø4mm, D4mm, V4mm

VK-NPK61
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: V3
Ø4mm, D1mm, V6mm

VK-NPK62
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: V3
Ø4mm, D2mm, V6mm

VK-NPK63
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: V3
Ø4mm, D3mm, V6mm

VK-NPK64
Suprastruktura dentalnog implanta,set
Za implant: V3
Ø4mm, D4mm, V6mm

CS-AT152
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3, C1
Ø4,8mm, D2mm, V7,5mm

CS-AT252
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3, C1
Ø4,8mm, D2mm, V7,5mm

CS-MAC10
Kočić za suprastrukturu dentalnog implanta
Za implant: V3, C1
Ø4,8mm, D1mm, V10mm

CW-SMAC1
Kočić za suprastrukturu dentalnog implanta
Za implant: C1
Ø5,5mm, D1mm, V10mm

MN-MAC10
Kočić za suprastrukturu dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Ø4mm, D1mm, V10mm

MD-MAC10
Kočić za suprastrukturu dentalnog implanta
Za implant: SEVEN
Ø4,75mm, D1mm, V10mm

MW-MAC10
Kočić za suprastrukturu dentalnog implanta
Za implant: SEVEN, M4
Ø5,5mm, D1mm, V10mm

CS-A0010
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3, C1
Ø4,8mm, D1mm, V7,5mm

CS-AN151
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3, C1
Ø5,8mm, D1mm, V7,5mm

CS-AN251
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3, C1
Ø5,8mm, D1mm, V7,5mm

CS-A1510
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3, C1
Ø4,8mm, D1mm, V7,5mm

CS-A2510
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3, C1
Ø4,8mm, D1mm, V7,5mm

CW-AN151
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Ø5,5mm, D1mm, V7,5mm

VN-AT001
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3
Ø4,8mm, D1mm, V7mm

VN-AT101
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3
Ø4,8mm, D1mm, V7mm

VN-AT201
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3
Ø4,8mm, D1mm, V7mm

CN-AN001
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Ø4,8mm, D1mm, V7mm

CN-AN003
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Ø4,8mm, D3mm, V7mm

CN-AN010
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Ø4,8mm, D1mm, V7mm

CN-AN020
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Ø4,8mm, D1mm, V7mm

VS-AT001
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Ø5,8mm, D1mm, V8mm

VS-AT002
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Ø5,8mm, D2mm, V8mm

VS-AT003
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Ø5,8mm, D3mm

CW-AT001
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Ø5,5mm, D1mm, V7,5mm

MN-AN020
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Ø4mm, D1mm, V7,3mm

MD-A0010
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Ø5,5mm, D1mm, V8mm

MD-A1510
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Ø5,2mm, D1mm, V8mm

MD-A2510
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Ø5,6mm, D1mm, V8mm

MD-P1530
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Ø5,2mm, D3mm, V8mm

MD-P2530
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Ø5,7mm, D3mm, V8mm

MD-P2530
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Ø5,7mm, D3mm, V8mm

MD-P2530
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Ø5,7mm, D3mm, V8mm