Digitalna restauracija

Sveobuhvatne tehnološke inovacije i alati koje MIS nudi za digitalno vođenu hirurgiju obuhvataju čitav proces stomatologije i restauracije implantata. U ponudi je jedinstven izvor za tačno i kompletno digitalno planiranje, jednistven izvor povezanih hirurških kompleta i CAD/CAM rešenja.

EZ sistem

Mis EZ sistem poseduje jedinstvenu Ti-Base, dizajniranu sa visoko dostupnim kanalom za vijke pod ekstremnim uglovima, čineći postupak prednjih i zadnjih restauracija jednostavnijim i pogodnijim.

Ti-base abtamenti

Mis Ti-base abtamenti na bazi titanijuma za širok spektar individualnih rešenja i veću kompatibilnost sa specifičnim zahtevima. Dostupni su za unutrašnje heksagonalne i konusne implantate, za pojedinačne i kompletne restauracije, kao i za standardne i široke platforme.

Prenosnici

MIS prenosnici nude odličan kvalitet površine, omogućavajući lako skeniranje i jedinstvenu geometriju. Precizno definisane ravne površine za lako postavljanje i optimalnu tačnost. Pogodni su za intra-oralno i desktop skeniranje.

Digitalni analozi

Digitalni analog za štampani model koristi se u potpuno digitalnom postupku pomoću intra-oralnog skeniranja, uključujući virtuelno planiranje implantata, postavljanje i digitalnu restauraciju. Dizajnirani su sa geometrijom koja pruža optimalnu preciznost i osigurava tačno pozicioniranje u 3D modelu.

Precizno planiranje

Sigurna procedura

Prilagodljiva rešenja

Tehničke informacije

  • Prilagodljivi vodiči za postavljanje implantata.
  • Kompletan alat i hirurški komplet.
  • KOmpatibilni sa dostupnim stomatološkim softverima.
  • Širok spektar prilagodljivih komponenti.

Sirovina:

Ti-6Al-4V ELI (Klasa 23)
Odlična čvrstoća otporna na zamor materijala
Nizak modul elastičnosti

MN-SP102
Kapica dentalnog implanta, prenosnik
Za implant: M4, SEVEN
Dimenzije: D10mm

MD-SP102
Kapica dentalnog implanta, prenosnik
Za implant: M4, SEVEN
Dimenzije: D10mm

MW-SP102
Kapica dentalnog implanta, prenosnik
Za implant: M4, SEVEN
Dimenzije: D10mm

MW-SP102
Kapica dentalnog implanta, prenosnik
Za implant: C1
Dimenzije: D10mm

VN-SP102
Kapica dentalnog implanta, prenosnik
Za implant: V3
Dimenzije: D10mm

CS-SP102
Kapica dentalnog implanta, prenosnik
Za implant: C1, V3
Dimenzije: D10mm

CW-SP102
Kapica dentalnog implanta, prenosnik
Za implant: C1
Dimenzije: D10mm

MU-SP102
Kapica dentalnog implanta, prenosnik
Za implant: C1, M4, SEVEN, V3
Dimenzije: D10mm

MD-E0220
Zavrtanj za dentalni implant
Za implant: C1, M4, SEVEN, V3
Dimenzije: D7,6mm

MN-E0160
Zavrtanj za dentalni implant
Za implant: C1, M4, SEVEN, V3
Dimenzije: D7,1mm

VN-TB001
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3
Dimenzije: Ø4.2mm

VN-TB015
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3
Dimenzije: Ø4.2mm, D1,5mm

VN-TB030
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3
Dimenzije: Ø4.2mm, D3mm

VN-IN060
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3
Dimenzije: Ø4.2mm, D0,5mm

VN-IN160
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3
Dimenzije: Ø4.2mm, D1,5mm

VN-IN360
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3
Dimenzije: Ø4.2mm, D3mm

CN-TB001
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Dimenzije: Ø4.2mm, D0,5mm

CN-TB002
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Dimenzije: Ø4.25mm, D0,5mm

CN-TB015
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1,
Dimenzije: Ø4.2mm, D1,5mm

CN-TBF15
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Dimenzije: Ø4.25mm, D1,5mm

CN-TB030
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Dimenzije: Ø4.2mm, D3mm

CN-IN060
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Dimenzije: Ø4.2mm, D0,5mm

CN-IN160
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Dimenzije: Ø4.2mm, D1,5mm

CN-IN360
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Dimenzije: Ø4.2mm, D3mm

CS-TB001
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Dimenzije: Ø4.3mm, D0,5mm

CS-TB002
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Dimenzije: Ø4.3mm, D0,5mm

CS-TB015
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Dimenzije: Ø4.3mm, D1,5mm

CS-TBF15
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Dimenzije: Ø4.3mm, D1,5mm

CS-TB030
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Dimenzije: Ø4.3mm, D3mm

CS-TBF30
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Dimenzije: Ø4.3mm, D3mm

CS-IN060
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Dimenzije: Ø4.3mm, D0,5mm

CS-IN160
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Dimenzije: Ø4.3mm, D1,5mm

CS-IN360
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Dimenzije: Ø4.3mm, D3mm

CW-TB001
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Dimenzije: Ø5,7mm, D0,5mm

CW-TB002
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Dimenzije: Ø5,7mm, D0,5mm

CW-TB015
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Dimenzije: Ø5,7mm, D1,5mm

CW-TBF15
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Dimenzije: Ø5,7mm, D1,5mm

CW-TB030
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Dimenzije: Ø5,7mm, D3mm

CW-TBF30
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Dimenzije: Ø5,7mm, D3mm

MN-TB001
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Dimenzije: Ø4,2mm, D0,5mm

MN-TB002
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Dimenzije: Ø4mm, D0,5mm

MD-TB001
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Dimenzije: Ø4,3mm, D0,5mm

MD-TB002
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Dimenzije: Ø4,3mm, D0,5mm

MW-TB001
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Dimenzije: Ø5,7mm, D0,5mm

MW-TB002
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Dimenzije: Ø5,7mm, D0,5mm

CN-EZB15
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Dimenzije: Ø4,25mm, D1,5mm

VN-EZB15
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3
Dimenzije: Ø4,25mm, D1,5mm

CS-EZB15
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3, C1
Dimenzije: Ø4,3mm, D1,5mm

CW-EZB15
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Dimenzije: Ø5mm, D1,5mm

MN-EZB15
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Dimenzije: Ø4,25mm, D1,5mm

MD-EZB15
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Dimenzije: Ø4,3mm, D1,5mm

MW-EZB15
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: SEVEN
Dimenzije: Ø5,7mm, D1,5mm

MW-EZB15
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: SEVEN
Dimenzije: Ø5,7mm, D1,5mm

VN-LEZ15
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3
Dimenzije: Ø4,6mm, D1,5mm

CS-LEZ15
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3, C1
Dimenzije: Ø4,8mm, D1,5mm

CW-LEZ15
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Dimenzije: Ø5mm, D1,5mm