C1 video

Mis implanti C1 – C1 implantat sa koničnom konekcijom

C1 implantat moćan je igrač u floti MIS implantata sa koničnim konekcijama i nudi svestrano rešenje za sve kliničke indikacije. Ovaj jednostavan, precizan i dokazan sistem implantata dizajniran je sa koničnom konekcijom i optimizuje biološke koristi kao i kliničke i estetske rezultate.

Sveobuhvatno konično rešenje koje MIS nudi:

  • Jedno konzistentno protetsko rešenje

  • Jedan hirurški komplet

  • Jedan protokol bušenja

  • Dve jedinstvene geometrije sistema implantata C1 i V3 pružaju optimalnu integraciju implantata i rast kostiju.

  • Očuvanje kostiju

Implantat C1 implementira koncept dizajna za “platform switching”. Pokazalo se da implantati sa “platform switching” konfiguracijom pokazuju manji gubitak kostiju u poređenju sa implantatima bez promenljive platforme. Ovakav dizajn dovodi do očuvanja i rasta mekog tkiva.

Mikro prstenovi na vratu implantata poboljšavaju kontakt između kosti i implantata u krestalnoj zoni i dizajnirani su da smanje pritisak na kortikalnu kost kako bi minimizovali resorpciju na vratu implantata.

  • Čvrstina i stabilnost

C1 implantat ima konusnu vezu od 12 stepeni koja osigurava sigurno trenje između abatementa i implantata. C1 smanjuje mikropokrete i time smanjuje gubitak kosti u krestalnoj zoni. Konični indeks sa šest položaja unutar veze pomaže orijentaciji implantata tokom instalacije, kao i za postavljanje abatementa u pravilan položaj.

Dizajn dvostrukog navoja C1 povećava kontakt kostiju i implantata na celom telu implantata i osigurava kontrolisanu brzinu instaliranja. Sa svojom konusnom geometrijom u obliku korena, C1 je stvoren za visoku primarnu stabilnost i nudi krajnji izbor sa široki spektar kliničkih slučajeva i protokola opterećenja.

  • Estetika

Široki raspon spotetskih komponenata konične veze MIS predstavlja bezkompromisnu preciznost, konzistentan udubljeni profil nicanja i izvrsne rezultate rasta mekog tkiva u cilju ostvarenja visokih estetskih rezultata.

B+ je biološka karakteristika MIS implnantata koja rezultira učinkovitom, dugotrajnom oseointegracijom. Mono-molekularni cilj multifosfonata trajno je vezan za površinu implantata, što telo doživljaja poput prirodnih kostiju.

Klinički je dokazano da ova tehnologija rezultira vidljivim rastom kostiju direktno na površini B+ implantata. Ove karakteristike omogućavaju poboljšane kliničke performanse sa mogućnošću ranijeg opterećenja implantata, boljeg očuvanja nivoa kostiju oko implantata i dužem veku trajanja implantata, čak i kod pacijenata sa ugroženim situacijama zarastanja kostiju.

Hemijsko vezivanje molekula za površinu implantata stvara hidrofilnu površinu koja ostaje stabilna tokom celog veka trajanja implantata. B+ pruža vrhunsko zaceljivanje kostiju i integraciju implantata.

Ova površina bogata fosfonatom oponaša jedan od glavnih sastojaka kostiju, pružajući znatno povoljnije okruženje za integraciju implantata. Takođe je primećeno da ubrzava proces zarastanja, uklanja “mikro-jaz” između kosti i površine implantata pa samim tim i povećava fiksaciju implantata u kosti.

Tehničke informacije

Unutrašnja konusna veza:
Dubina 2,00mm, Konus od 12 °.

Kupolni rezni vrh:
Dva sečiva na vrhu implantata, Samobušeći.

Dizajn navoja:
Konusno unutrašnje telo za horizontalno srastanje kostiju, oštrije niti na vrhu, dvostruki navoj, svostruka stopa ugradnje (1,50mm).

Mikro-prstenovi:
Značajan porast BIC-a.

Prebacivanje platforme:
Održava vezu implantata i abtamenta dalje od kosti. Omogućava vitalniji rast mekog tkiva.

Obrada površina:
Peskiranje i nagrizanje kiselinama; Stvara mikro i nano-strukture; Uklanja različite površinske zagađivače.

Završna bušilica:
Sterilna, za jednokratnu upotrebu, nerđajući čelik; Prilagođena za implantaciju C1.

Oznaka boje:
Kodiranje u boji prema platformi; Lako prepoznavanje tokom procedura.

Sirovina:

Ti-6Al-4V ELI (Klasa 23)
Odlična čvrstoća otporna na zamor materijala
Nizak modul elastičnosti

C1B-10330
C1 implant
Konična konekcija
Ø3,3mm, D10mm

C1B-11330
C1 implant
Konična konekcija
Ø3,3mm, D11,5mm

C1B-13330
C1 implant
Konična konekcija
Ø3,3mm, D13mm

C1B-16330
C1 implant
Konična konekcija
Ø3,3mm, D16mm

C1B-08375
C1 implant
Konična konekcija
Ø3,75mm, D8mm

C1B-10375
C1 implant
Konična konekcija
Ø3,75mm, D10mm

C1B-11375
C1 implant
Konična konekcija
Ø3,75mm, D11,5mm

C1B-13375
C1 implant
Konična konekcija
Ø3,75mm, D13mm

C1B-16375
C1 implant
Konična konekcija
Ø3,75mm, D16mm

C1B-08420
C1 implant
Konična konekcija
Ø4,2mm, D8mm

C1B-10420
C1 implant
Konična konekcija
Ø4,2mm, D10mm

C1B-11420
C1 implant
Konična konekcija
Ø4,2mm, D11,5mm

C1B-13420
C1 implant
Konična konekcija
Ø4,2mm, D13mm

C1B-16420
C1 implant
Konična konekcija
Ø4,2mm, D16mm

C1B-08500
C1 implant
Konična konekcija
Ø5mm, D8mm

C1B-10500
C1 implant
Konična konekcija
Ø5mm, D10mm

C1B-11500
C1 implant
Konična konekcija
Ø5mm, D11,5mm

C1B-13500
C1 implant
Konična konekcija
Ø5mm, D13mm

C1B-16500
C1 implant
Konična konekcija
Ø5mm, D16mm