M4 video

Mis implanti M4 – Implant sa internal hexagonal konekcijom

M4 Implant sa internal hexagonal konekcijom kombinuje benefite cilindričnog i koničnog dizajna implantata sa ciljem postizanja visoke primarne stabilnosti u bilo kojem kliničkom scenariju.

Dve glavne karakteristike M4 implantata su:

Samonarezujući dizajn navoja u obliku slova V sa tri spiralna kanala koji omogućava glatku instalaciju čak i u kosti tipa 1.

Ravan, suženi vrh, koji omogućava brzo prijanjanje u kost u postupcima neposredne instalacije.

  • Visoka početna stabilnost

Konusno telo M4 implantata, zajedno sa navojima u obliku slova V dizajnirani su za blagu kompresiju kostiju i omogućuju visoku primarnu stabilnost, nudeći krajnji izbor za širok spektar kliničkih slučajeva i protokola opterećenja.

  • Pouzdani rezultati

M4 implantati poseduju internal hexagonal konekciju koja je konstruisana tako da osigurava pravilno postavljanje abtamenta.

  • Klinički uspeh

Hrapavost površine i mikro-morfologija svih MIS implantata rezultat su peskiranja i nagrizanja kiselinom. Ova MIS tehnologija omogućila je milionima pacijenata visok nivo čistoće, što dovodi do efikasne oseointegracije. Ovo je jedan od ključnih faktora koji doprinosi dugotrajnom kliničkom uspehu.

Tehničke informacije

Unutrašnja heksagonalna konekcija:
Savršeno uklapanje između implantata i nosača umanjuje mikropokrete. Otpor bočnim silama.

Kombinovani cilindrični i konusni oblik sa navojima u obliku slova V:
Blaga kompresija kostiju, maksimalna početna i dugoročna stabilnost.

Dvostruki navoj:
Ukupna stopa imsetrovanja je 1,6mm

Ravni vrh:
Omogućava dobro prijanjanje na kost.

Sirovina:

Ti-6Al-4V ELI (Klasa 23)
Odlična čvrstoća otporna na zamor materijala
Nizak modul elastičnosti

MF4-10330
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø3,3mm, D10mm

MF4-11330
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø3,3mm, D11,5mm

MF4-13330
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø3,3mm, D13mm

MF4-13330
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø3,3mm, D13mm

MF4-13330
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø3,75mm, D8mm

MF4-10375
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø3,75mm, D10mm

MF4-11375
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø3,75mm, D11,5mm

MF4-13375
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø3,75mm, D13mm

MF4-16375
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø3,75mm, D16mm

MF4-06420
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø4,2mm, D6mm

MF4-08420
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø4,2mm, D8mm

MF4-10420
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø4,2mm, D10mm

MF4-11420
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø4,2mm, D11,5mm

MF4-13420
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø4,2mm, D13mm

MF4-16420
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø4,2mm, D16mm

MF4-06500
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø5mm, D6mm

MF4-08500
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø5mm, D8mm

MF4-10500
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø5mm, D10mm

MF4-11500
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø5mm, D11,5mm

MF4-13500
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø5mm, D13mm

MF4-16500
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø5mm, D16mm

MF4-08600
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø6mm, D8mm

MF4-10600
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø6mm, D10mm

MF4-11600
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø6mm, D11,5mm

MF4-13600
M4 implant
Heksagonalna konekcija
Ø6mm, D13mm