V3 video

V3 implantat sa koničnom konekcijom

V3 implantat sa koničnom konekcijom je revolucionarno, inovativno i sofisticirano rešenje. Izmislili su ga lekari za lekare a geometrijski je dizajniran za optimizaciju estetskih postupaka kroz očuvanje i rast tkiva.

Sveobuhvatno konično rešenje koje MIS nudi:

  • Jedno konzistentno protetsko rešenje

  • Jedan hirurški komplet

  • Jedan protokol bušenja

  • Dve jedinstvene geometrije sistema implantata C1 i V3 pružaju optimalnu integraciju implantata i rast kostiju.

  • Estetika

Široki raspon protetskih komponenti konične konekcije MIS predstavlja bezkompromisnu preciznost, konzistentan udubljeni profil nicanja i izvrsne rezultate rasta mekog tkiva u cilju ostvarenja visokih estetskih rezultata.

  • Integracija implantata

Vrat V3 implantata trouglastog oblika napravljen je tako da osigura rezervoar za objedinjavanje krvi i stvaranje krvnih koaguluma. Ovi uslovi su potrebni za optimalnu integraciju implantata i rast kostiju.

  • Očuvanje kostiju

Praznine oko ivica implantata dizajnirane su tako da rezultiraju otvorenom zonom bez kompresije. Gubitak kostiju se smanjuje gubitkom stresa u kortikalnoj kosti.

  • Maksimalna preciznost

Svaki V3 paket dolazi sa svojim sterilnim finalnim borerom za jednokratnu upotrebu koji je pogodan za sve tipove kostiju, povećavajući mogućnost preciznijeg uklapanja. V3 alati za instalaciju su označeni kako bi pomogli orijentaciji implantata prilikom postavljanja.

V3 ima koničnu konekciju od 12 stepeni koja osigurava sigurno trenje između abatementa i implantata. Konusni indeksi unutar konične konekcije pomažu pri orijentaciji implantata za vreme instalacije, kao i za postavljanje abatementa u pravilan položaj.

B+ je biološka karakteristika MIS implantata koja rezultira učinkovitom, dugotrajnom oseointegracijom. Mono-molekularni sloj multifosfonata trajno je vezan za površinu implantata, što telo doživljaja poput prirodnih kostiju.

Klinički je dokazano da ova tehnologija rezultira vidljivim rastom kostiju direktno na površini B+ implantata. Ove karakteristike omogućavaju poboljšane kliničke performanse sa mogućnošću ranijeg opterećenja implantata, boljeg očuvanja nivoa kostiju oko implantata i dužem veku trajanja implantata, čak i kod pacijenata sa ugroženim situacijama zarastanja kostiju.

Hemijsko vezivanje molekula za površinu implantata stvara hidrofilnu površinu koja ostaje stabilna tokom celog veka trajanja implantata. B+ pruža vrhunsko zaceljivanje kostiju i integraciju implantata.

Ova površina bogata fosfonatom oponaša jedan od glavnih sastojaka kostiju, pružajući znatno povoljnije okruženje za integraciju implantata. Takođe je primećeno da ubrzava proces zarastanja, uklanja “mikro-jaz” između kosti i površine implantata pa samim tim i povećava fiksaciju implantata u kosti.

Tehničke informacije

Vrat implantata:
Trouglasti oblik; Sidrište na tri tačke.

Platform switching:
Održava vezu implantata i nosača od kosti; Omogućava vitalniji rast mekog tkiva.

Interna konična konekcija:
Dubina 2,00 mm; Konus od 12 °.

Mikro-prstenovi:
Snažnija veza kosti i implantata.

Ravni vrh:
Omogućuje dobar zahvat u kosti.

Obrada površina:
Peskaranje i nagrizanje površina kiselinom, stvara mikro i nano-strukture, uklanja različite površinske zagađivače.

Završna bušilica:
Sterilni, za jednokratnu upotrebu, nerđajući čelik; Prilagođena za implantaciju V3.

Oznaka boje:
Kodiranje u boji prema platformi; Lako prepoznavanje tokom procedura.

Sirovina:

Ti-6Al-4V ELI (Klasa 23)
Odlična čvrstoća otporna na zamor materijala
Nizak modul elastičnosti

V3B-10330
V3 implant
Konična konekcija
Ø3,3mm, D10mm

V3B-11330
V3 implant
Konična konekcija
Ø3,3mm, D11,5mm

V3B-13330
V3 implant
Konična konekcija
Ø3,3mm, D13mm

V3B-16330
V3 implant
Konična konekcija
Ø3,3mm, D16mm

V3B-08390
V3 implant
Konična konekcija
Ø3,9mm, D8mm

V3B-10390
V3 implant
Konična konekcija
Ø3,9mm, D10mm

V3B-11390
V3 implant
Konična konekcija
Ø3,9mm, D11,5mm

V3B-13390
V3 implant
Konična konekcija
Ø3,9mm, D13mm

V3B-16390
V3 implant
Konična konekcija
Ø3,9mm, D16mm

V3B-08430
V3 implant
Konična konekcija
Ø4,3mm, D8mm

V3B-10430
V3 implant
Konična konekcija
Ø4,3mm, D10mm

V3B-11430
V3 implant
Konična konekcija
Ø4,3mm, D11,5mm

V3B-13430
V3 implant
Konična konekcija
Ø4,3mm, D13mm

V3B-16430
V3 implant
Konična konekcija
Ø4,3mm, D16mm

V3B-08500
V3 implant
Konična konekcija
Ø5mm, D8mm

V3B-10500
V3 implant
Konična konekcija
Ø5mm, D10mm

V3B-11500
V3 implant
Konična konekcija
Ø5mm, D11,5mm

V3B-13500
V3 implant
Konična konekcija
Ø5mm, D13mm

V3B-16500
V3 implant
Konična konekcija
Ø5mm, D16mm