Restauracija na šraf

Postupak restauracije pričvršćivanjem šrafovima omogućava jednostavno i lako pronalaženje i pridržavanje nosača tokom rutinskih pregleda, uz minimalan rizik od oštećenja postojeće restauracije. Te prednosti učinile su izbor restauracije na šraf posebno atraktivnom stomatolozima i pacijentima, pružajući veći komfort pacijentu i uštedu vremena u radu stomatologu.

MIS nudi širok izbor abtamenata za restauraciju na šraf, dostupne za sve MIS implantacijske platforme. Asortiman omogućava različite mogućnosti restauracije sa naglaskom na praktičnost i jednostavnost.

CONNECT sistem za konusne implantate

MIS CONNECT je sistem koji omogućava izbegavanje smetnji u radu i nudi doktorima mogućnost da maksimizuju koncept restauracije na nivou tkiva, omogućavajući da se kompletan protetski postupak i restauracija odvijaju daleko od kosti, na bilo kom nivou vezivnog tkiva.

Multi-Unit Sistem

MIS Multi-Unit nosači sa šrafovima pružaju vrhunsko a istovremeno i jednostavno protetsko rešenje za kompletne i parcijalne protetske restauracije u gotovo svim kliničkim scenarijima. Dolaze sa različitim uglovima implantacije u različitoj visini gingive radi hirurške efikasnosti i izuzetnih estetskih rezultata.

MIS MULTIFIX

Omogućava sveobuhvatan plan lečenja pacijenta bez zuba, neposredne restauracije punog luka vilice, koristeći “multi-unit” nosače na samo četiri implantata.

Jednostavna implementacija

Minimalni rizik od oštećenja

Komfort pacijenta

Tehničke informacije

Konkavni profil nicanja

Kodiranje u bojama

Unutrašnja heksagonalani konusna veza

Sirovina:

Ti-6Al-4V ELI (Klasa 23)
Odlična čvrstoća otporna na zamor materijala
Nizak modul elastičnosti

MU-CP048
Cilindar za dentalni implant
Za implant: V3, C1, M4, SEVEN
D10mm

MN-CP013
Cilindar za dentalni implant
Za implant: M4, SEVEN
Ø3,5mm, D11mm

MN-CPH13
Cilindar za dentalni implant
Za implant: M4, SEVEN
Ø3,5mm, D11mm

MD-CP013
Cilindar za dentalni implant
Za implant: M4, SEVEN
Ø3,75mm, D11mm

MD-CPH13
Cilindar za dentalni implant
Za implant: M4, SEVEN
Ø3,5mm, D11mm

MW-CPH13
Cilindar za dentalni implant
Za implant: M4, SEVEN
Ø4,5mm, D11mm

CN-C2040
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3, C1
Ø4mm, D2mm

CN-C3040
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3, C1
Ø4mm, D3mm

CS-C1540
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3, C1
Ø4mm, D1,5mm

CS-C2040
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3, C1
Ø4mm, D2mm

CS-C3040
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3, C1
Ø4mm, D3mm

CS-C4040
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: V3, C1
Ø4mm, D4mm

CW-C1540
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Ø4mm, D1,5mm

CW-C2040
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Ø4mm, D2mm

CW-C3040
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Ø4mm, D3mm

CW-C4040
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1
Ø4mm, D4mm

MM-CEI46
Suprastruktura dentalnog implanta

Ø4mm, D6mm

MM-CE046
Suprastruktura dentalnog implanta

Ø4mm, D6mm

CM-S1480
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Ø4,8mm, D1mm

CM-S2480
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Ø4,8mm, D2mm

CM-S3480
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Ø4,8mm, D3mm

CM-S4480
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Ø4,8mm, D4mm

CM-S5480
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Ø4,8mm, D5mm

CM-SO171
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Ø4,8mm, D1mm

CM-SO301
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Ø4,8mm, D1mm

CM-N1480
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Ø4,8mm, D1mm

CM-N2480
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Ø4,8mm, D2mm

CM-N3480
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Ø4,8mm, D3mm

CM-N5480
Suprastruktura dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Ø4,8mm, D5mm