Transferi i analozi

MIS nudi niz komponenata za uzimanje otisaka, pružajući izbor između protokola za uzimanje otisaka za sve tipove restauracije. Širok izbor komponenti dostupan je za postupke na nivou implantata ili na nivou nosača. Jednom kada doktor izabere tehniku, tada se može birati između niza analognih ili CAD/CAM komponenti.

Pored proizvoda dostupnih za ove protokole, MIS nudi široku lepezu komponenti koje omogućavaju prilagođavanje delova za određena mesta implantacije. Dizajn ovih komponenti omogućava fleksibilnost i jednostavno, precizno planiranje restauracije za jedan zub, most ili punu protezu.

Svestranost – Omogućava sve tehnike uzimanja otisaka

Precizni rezultati transfera

Tehničke informacije

  • Dostupnost u različitim dužinama i širinama.
  • Geometrija omogućava optimalno zadržavanje materijala na otisak.

Sirovina:

Ti-6Al-4V ELI (Klasa 23)
Odlična čvrstoća otporna na zamor materijala
Nizak modul elastičnosti

VN-RSM10
Analog dentalnog implanta
Za implant: V3
Ø3,3mm, D12,7mm

CN-RSM10
Analog dentalnog implanta
Za implant: C1
Ø3,3mm, D12,7mm

CS-RSM10
Analog dentalnog implanta
Za implant: C1, V3
Ø3,75mm, D12mm

CW-RSM10
Analog dentalnog implanta
Za implant: C1
Ø5mm, D12mm

MD-RSM10
Analog dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Ø3,75mm, D12mm

MW-RSM10
Analog dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Ø4,6mm, D12mm

MN-RSM10
Analog dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Ø3,3mm, D12mm

MB-RS375
Analog dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN, V3, C1
D15,1mm

CN-IT300
Analog suprastrukture dentalnog implanta
Za implant: C1
Ø4mm, D2mm, V6mm

CN-IO331
Analog suprastrukture dentalnog implanta
Za implant: C1
Ø2,8mm, D11mm

VN-IC400
Analog suprastrukture dentalnog implanta
Za implant: V3
Ø4mm, D2mm, V6mm

VN-IO331
Analog suprastrukture dentalnog implanta
Za implant: V3
Ø2,8mm, D11mm

MU-I0480
Analog suprastrukture dentalnog implanta
Za implant: V3, C1, M4, SEVEN
Ø4,8mm, D10mm

MU-IT480
Analog suprastrukture dentalnog implanta
Za implant: V3, C1, M4, SEVEN
Ø4,8mm, D8mm

CS-I0375
Analog suprastrukture dentalnog implanta
Za implant: V3, C1
Ø3,75mm, D11mm

CS-IT300
Analog suprastrukture dentalnog implanta
Za implant: V3, C1
Ø4,8mm

CS-PF375
Analog suprastrukture dentalnog implanta
Za implant: V3, C1
Ø3,2mm, D16,3mm

CW-I0500
Analog suprastrukture dentalnog implanta
Za implant: C1
Ø5mm, D11mm

CW-IT300
Analog suprastrukture dentalnog implanta
Za implant: C1
Ø5,5mm, D2mm, V6mm

CW-PF500
Analog suprastrukture dentalnog implanta
Za implant: C1
Ø5,5mm, D16,3mm

MN-IT100
Analog suprastrukture dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Ø4mm, D9mm

MN-IT300
Analog suprastrukture dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Ø5mm, D2mm, V6mm

MN-I0330
Analog suprastrukture dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Ø4,6mm, D11mm

MD-IT100
Analog suprastrukture dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Ø4,5mm, D9mm

MD-IT300
Analog suprastrukture dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Ø5,5mm, D2mm, V6mm

MD-I0375
Analog suprastrukture dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Ø5mm, D11mm

MW-IT100
Analog suprastrukture dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Ø5,4mm, D9mm

MW-IT300
Analog suprastrukture dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Ø6,4mm, D2mm, V6mm

MW-I0470
Analog suprastrukture dentalnog implanta
Za implant: M4, SEVEN
Ø5,5mm, D11mm

MN-IO401
Kapica dentalnog implanta za uzimanje otiska
Za implant: M4, SEVEN
Ø5,5mm, D11mm

MN-ITC30
Kapica dentalnog implanta za uzimanje otiska
Za implant: M4, SEVEN
Ø4mm, D6mm, V6mm

MW-ITC30
Kapica dentalnog implanta za uzimanje otiska
Za implant: M4, SEVEN
Ø5,5mm, D2mm, V6mm

MD-IO481
Kapica dentalnog implanta za uzimanje otiska
Za implant: M4, SEVEN
Ø6,2mm, D11mm

MD-ITC30
Kapica dentalnog implanta za uzimanje otiska
Za implant: M4, SEVEN
Ø4,8mm, D2mm, V6mm

MW-IO551
Kapica dentalnog implanta za uzimanje otiska
Za implant: M4, SEVEN
Ø6,8mm, D11mm